Hyperpro  Danmark

Struervej  

137

7500 

Holstebro

 

Telefon  

30 55 96 79

Internet  

www.hyperpro.dk

E-mail  

info@hyperpro.dk

 

 

Velkommen til den perfekte verden

At give dig “den perfekte verden” er hvad Hyperpro handler om. Den differentierede afstand mellem hver enkelt “fjedervinding” på en Hyperpro fjeder gør at fjederens karakteristika konstant ændres når fjederen belastes. Ingen enkelt fjedervinding er I kontakt med en anden når fjederen er ubelastet. Ved belastning vil fjedervindingerne presses mod hinanden hvilket gør fjedervirkningen hårdere. Dvs. øget belastning giver en hårdere fjedervirkning. Dette “2.nd trin” på en belastet fjeder vil som nævnt gøre fjedervirkningen endnu hårdere når belastningen yderligere øges. (Jo flere fjedervindinger, desto mindre belastning kræves for at presse fjederen sammen.) Dette resulterer i at man får ét reaktionsmønster fra affjedringen før de tættest siddende fjedervindinger berører hinanden, og at man får en ganske anden og meget anderledes affjedrings respons når disse ved belastning presses sammen. Resultatet er et perfekt affjedrings set-up i enhver situation.

 

Lineær Fjeder

 

2 Trins Fjeder

Men de fleste motorcyklister har behov for mere end 2 forskellige affjedrings set-ups når de kører da forholdene konstant ændres. I “den perfekte verden” ville der næsten ingen belastning kræves for indledningsvis at presse fjederen sammen. Ligeledes ville det være ideelt hvis fjederen blev gradvist hårdere for maksimal kontrol, komfort og bremseevne når behovet ved øget fart og belastning opstod.


Hvad er Progressiv Affjedring?

På en normal fjeder, er der samme afstand mellem hver enkelt fjedervinding, og disse presses sammen med ens indbyrdes afstand. Eksempel: Hvis man presser en fjeder med 10 fjedervindinger hver med en indbyrdes afstand på 1 cm sammen, vil man når fjederen er presset 1 cm sammen se at hver enkelt fjedervinding derefter har en indbyrdes afstand på 0,9cm. På en 2-trins lineær fjeder (eller 1-trins progressiv), vil der være kortere indbyrdes afstand mellem ca. halvdelen af fjedervindingerne. Når fjederen presses sammen vil fjedervingernes indbyrdes afstand mindskes. Ved tilstrækkelig belastning vil fjedervingerne med kortest indbyrdes afstand berøre hinanden, hvorefter deres fjedervirkning i sagens natur ophører. Derefter har man i realiteten en fjeder bestående udelukkende af de fjedervindinger med størst indbyrdes afstand og som på det tidspunkt ikke er i indbyrdes kontakt. Hyperpro fjedre er et ingeniørmæssigt kunststykke, og for at bakke denne påstand op giver vi livstids garanti ved brud på vores fjedre. Hver enkelt fjeder er fremstillet af det fineste kvalitet “chrome-silicon wire” og vi garanterer at vores fjedre ikke “sætter sig”… selv efter 1.000.000 km’s kørsel. Hver fjeder er “shot-peened” (stålkugle blæst) for øget styrke og holdbarhed. En proces som også anvendes i luftfartsindustrien for at “afstresse” udsatte materialer og en proces som ikke må forveksles med alm. sand/glas-blæsning. Derefter er hver enkelt fjeder poleret for at reducere friktion og eliminere forurening af forgaffel olien.

Progressiv Fjeder


Hvorfor er dette så vigtigt?

Fordelene ved progressiv affjedring er næsten for talrige til at nævne her, men har indflydelse på områder som bremseevne, håndterbarhed, komfort, sikkerhed og naturligvis omgangs tider på bane. Hyperpro's progressive fjedre giver dig en fantastisk række fordele. Dette er grunden til at Hyperpro er verdenskendt.


Forbedret bremseevne

Hyperpro’s progressive fjedres ved belastning konstant stigende hårdhed, giver dig maksimal bremseevne. Dette er grunden: Når du påbegynder en indbremsning, vil affjedringen belaste fordækket. Dette resulterer i at dækket “bider” sig fast I underlaget, hvilket resulterer I yderligere belastning. Med en “normal” fjeder kan dette resultere i at forenden dykker overdrevent. Men Hyperpro's progressive fjedres øgede “modstand” minimerer dette dyk af forenden, og i stedet får dækket bedre greb I underlaget, hvilket igen flytter mere vægt over på forenden, hvilket igen øger affjedringens hårdhed og således skaber en kædereaktion mellem bremsning og dækkets greb i underlaget. Resultatet er forbedret bremseevne.

 


Forbedret håndtering

Om det er I byen, på landevejen eller på bane, vil progressive fjedre forbedre affjedringens ydelse. Da fjedrene har en progressivt stigende hårdhed/modstand, er de meget følsomme for selv små inputs fra underlagets beskaffenhed. Dette giver en utrolig glidende kørsel. Ikke desto mindre giver fjedrene dig også den hårdhed du behøver under hårde opbremsninger og gennem sving. Resultatet er en perfekt harmoni mellem komfort og kontrol.
 


Forbedret Stabilitet

Hyperpro fjedre giver ingen “chatter”. Så simpelt er det. En standard fjeder har en specifik svingnings frekvens. Hvis fjederen udsættes for denne frekvens på vejen, vil den begynde at vibrere. Du vil opleve dette som ubehagelig, og måske endda risikabel “chatter” fra forenden. Da Hyperpro fjedre er progressive, vil de ikke reagere på nogen enkelt svingnings frekvens, og du vil derfor ikke opleve dette fænomen. Du vil med det samme kunne føle den mærkbart forbedrede stabilitet med Hyperpro fjedre monteret.
 


Forbedret Vejgreb

Progressive fjedre giver glidende overgang ved underlagets skiftende beskaffenhed. Hvis du rammer en “bule” på vejen, vil hjulet hurtigt hæves i det øjeblik du rammer denne, derefter vil hjulet stabilisere sig for hurtigt igen at søge nedad ved afslutningen af “forhindringen”… alt i én flydende bevægelse. Dette betyder maksimal kontakt mellem dæk og underlag under alle forhold. I regnvejr kan dette betyde forskellen mellem vejgreb og en udskridning. På bane og vej giver dette også væsentlig forøget levetid på de kostbare dæk. Hvis du kører race, skulle du overveje betydningen af at kunne køre yderligere 10 omgange på et sæt dæk. Ligeledes hvis du kører på gade… tænk på de penge du sparer ved køb af dæk.
 


Altid et Perfekt Set-up

Jo mere du belaster en Hyperpro fjeder, desto større modstand. Dette betyder at en Hyperpro fjeder i princippet er selvjusterende hvis du beslutter dig for at køre med passager. Det samme gør sig gældende mht. din egen vægt. Det er underordnet om du vejer 50 kg eller 150 kg, da Hyperpro fjedre giver dig det perfekte affjedrings set-up, lige ud af kassen. Hyperpro fjedre reagerer endog på mængden af benzin i tanken! Hyperpro fjedre er et ingeniørmæssigt kunststykke, og for at bakke denne påstand op giver vi livstids garanti ved brud på vores fjedre. Hver enkelt fjeder er fremstillet af det fineste kvalitet “chrome-silicon wire” og vi garanterer at vores fjedre ikke “sætter sig”… selv efter 1.000.000 km’s kørsel. Hver fjeder er “shot-peened” (stålkugle blæst) for øget styrke og holdbarhed. En proces som også anvendes i luftfartsindustrien for at “afstresse” udsatte materialer og en proces som ikke må forveksles med alm. sand/glas-blæsning. Derefter er hver enkelt fjeder poleret for at reducere friktion og eliminere forurening af forgaffel olien.
 


Den eneste komplette pakkeløsning

Hvorfor lide under dårlig eller utilstrækkelig affjedring? Hvert Hyperpro “kit” leveres som en komplet pakke der inkluderer fjedre, forgaffel olie, klistermærker og en grundig monteringsvejledning der ikke alene guider dig gennem hvert enkelt trin ang. montering, men også forklarer dig hvordan du selv justerer din affjedringens opsætning for at få det absolut optimale ud af din nyerhvervelse.

Prøv et sæt Hyperpro fjedre og mærk selv forskellen…

 

 

 

© Hyperpro.dk. All rights reserved.